Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2015

msnobody
23:04
Reposted fromweightless weightless viaRecklessKid RecklessKid

January 27 2015

msnobody
17:44
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent

December 18 2014

msnobody
16:22

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne I bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.

A na koniec I tak pamiętamy te rzeczy które były niestabilne i niebezpieczne 

— Pokolenie Ikea

November 30 2014

msnobody
18:16
8924 3c9e 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland
msnobody
18:15
6362 f143 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland
msnobody
18:14
3280 e3ce 500
Reposted fromlele lele viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
msnobody
18:11
5829 fb5e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
msnobody
18:10
7976 a12c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
msnobody
18:10
2841 f0bf
msnobody
18:08
chodzi o to, żeby dać sobie prawo do wyrażania uczuć, ale dbając, by to nie były emocje, które niszczą drugiego
— Bogdan de Barbaro, Wysokie Obcasy
Reposted bymotkaaa motkaaa

November 13 2014

msnobody
13:33
msnobody
13:33
9163 1450

November 12 2014

msnobody
13:01
5331 8b1b
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose vianonono nonono
msnobody
12:58
8402 e477
Reposted fromverronique verronique viastonerr stonerr
msnobody
12:56
msnobody
12:55
4313 490e
Reposted fromnonono nonono
msnobody
12:55
4463 ee86
Reposted fromnonono nonono
msnobody
12:55
4751 9fd4
Reposted fromnonono nonono
msnobody
12:53
8007 bdb3
Reposted fromcukino cukino
msnobody
12:46
7046 4942 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl